Připravované a uskutečněné akce a semináře ACN:

 

       
 

8.11.2013
od 10.00 hod

III. Neurostimulační workshop: Neurostimulační metody v neurologii a psychiatrii 
Místo konání: Posluchárna I. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny
Program na zvláštních pozvánkách
 

 

 

 

 

 

 
       
       
  15.3.2013
od 9.00 hod
V. Neurovědní workshop Brno
Přednášky studentů PGS v oboru Neurologie a Neurovědy
Místo konání: Posluchárna II. neurologické kliniky FN Brno (12. patro)
Program na zvláštních pozvánkách
 
  18.5.2012

Prof. Dr. Paolo Barone, Neapol (Itálie): Cognitive impairment in non-demented PD patients.  Klub abnormálních pohybů,  I.neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny a Akademické centrum pro neurovědy LF MU. Bude následovat vyšetření a diskuse nad zajímavými pacienty Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus při 1. NK LF MU, FN u sv.Anny. Zveme i vás k videoprezentaci zajímavých pacientů!  Kontakt: irena.rektorova@fnusa.cz

 
   14. - 16. 9.2011

EPHAR Symposium: Behavioural Pharmacology assessing drug mechanisms of action, organizované
farmakologickým týmem pod záštitou Federace Evropských farmakologických společností(EPHAR),
jako součást 61. Česko-slovenských farmakologických dní, v Brně, hotel Myslivna.
Program:
Charles Marsden (UK): Use of animal models to assess new pharmacological mechanisms for the treatment of
cognitive dysfunction in schizophrenia
Thomas Tzschentke (Germany): The endogenous opioid system: a common substrate in chronic pain and brain
reward functions
Filippo Drago (Italy): The role of the endocannabinoid/endovanilloid systems in cognitive processes
Alexandra Sulcova (Czech Republic): The serotonergic mechanisms involved in stress, anxiety and addiction
Podrobnější informace na: http://faf.vfu.cz/en/anniversary-faculty/pharmacological_days.html

 
  19.5.2011
od 13:00 hod.

Indikace k radiochirurgické léčbě gama nožem
Doc.MUDr.Roman,Liščák,CSc.
Stereotaktická a radiační neurochirurgie, nemocnice Na Homolce,Roentgenova 2, Praha

 
  28.4.2011
od 12:30 hod.

Dystonie – klasifikace a současné možnosti léčby 
Prof. MUDr. M.Bareš, Ph.D.
1.NK FN U sv.Anny, Pekařská 53, Brno

 
  25.3.2011
od 13:00 hod.

Jakou roli mohou neurovědy hrát v poznání vizuálního umění a jeho prožívání?
L. Kesner, Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury FF MU,
auditorium Moravské galerie v Brně – Husova 18, naváže prohlídka sbírek

 

 

 

25.2.2011
od 9.00

2nd Neuroscience Symposium Pecs - Brno
Bližší na
zvláštních pozvánkách, v posluchárně MU, II. patro, místnost č. 201, Komenského nám. 2, Brno.

 
  28.1.2011
od 9.00

III. neurovědní workshop Brno
Bližší na
zvláštních pozvánkách, v posluchárně MU, II. patro, místnost č. 201, Komenského nám. 2, Brno.
Kontakt:
pdaniel@med.muni.cz

 

 

17.12.2010
od 9.00

fMRI ve výzkumu a praxi: Slavnostní seminář s odpoledním workshopem k 10-ti letému výročí fMRI v Brně
Bližší na zvláštních pozvánkách, v posluchárně MU, II. patro, místnost č. 201, Komenského nám. 2, Brno.
Kontakt: michal.mikl@fnusa.cz
Podrobnější informace na:
http://www.mchmi.com/fmri10let

 

 

  3.11.2010
od 14.30

Prof. Larf Klimaschewski - Axotomy - induced neuroplasticity and neural repair in the peripheral nesvous system
V zasedací místnosti Anatomického ústavu LF, Kamenice 3, Brno-Bohunice. 
Bližší informace na zvláštních pozvánkách.

 

 

  14.10.2010
od 14.00

Dr. Michel Pohl - Spinal cord remodeling and neuroinlammation in pathological pain: possible therapeutic targets
V zasedací místnosti Anatomického ústavu LF, Kamenice 3, Brno-Bohunice. 
Bližší informace na zvláštních pozvánkách.

 

 

  25.6.2010
od 9.00

II. neurovědní workshop Brno
V posluchárně I.neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny v Brně.
Bližší informace na zvláštních pozvánkách.

 
  9.4.2010
od 9.00

Neuroscience Symposium Brno - Marseille
V posluchárně I.neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny v Brně.
Bližší informace na zvláštních pozvánkách.

 
  19.2.2010
 

1st Pecs-Brno Neurology Sympozium on Epilepsy and Parkinson disorder
In Dep. of Neurology (University of Pécs), Hungary.
Bližší informace v programu.

 
  30.9.2009
9.00 - 17.00

Neurovědy v Brně. Konference k 90. výročí založení Kliniky pro choroby duševní a nervové Masarykovy university
V posluchárně I.neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny v Brně.
Bližší informace na zvláštních pozvánkách.

 
  16.-18.3.2009
 

Evropský týden mozku
V prostotách LF MU v Brně.
Bližší informace na zvláštních pozvánkách.