Akademické centrum pro neurovědy

ACN navazuje na mnoholetou spolupráci řady neurovědních klinik, ústavů a oddělení LF MU a dalších brněnských vědeckých institucí na výzkumném poli. ACN navazuje na činnost Univerzitního centra pro neurovědy na neurovědních výzkumných záměrech (MŠM 141100001 -“Plasticita řídících systémů CNS a možnosti jejího ovlivnění” a MSM 0021622404 – „Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS“) realizovaných v letech 1999 – 2004 a 2005 - 2011. Tyto VZ výrazně posílily aktivity LF MU na poli experimentálního i klinického výzkumu CNS. Současně vznikla spolupráce mezi pracovišti LF MU a neurovědně zaměřenými týmy, které působí v dalších institucích – AV ČR, VUT. Nově se na činnosti ACN podílejí týmy z pracovišť, které ve VZ nebyly zastoupeny.

ACN bude vytváří platformu pro spolupráci neurovědních pracovníků LF MU s pracovníky a pracovišti mimo LF MU. Na práci ACN se podílí neurovědně zaměřené týmy z klinik a ústavů LF MU, dále z Ústavu přístrojové techniky a Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT Brno. ACN je otevřeno týmům z fakultních nemocnic, ústavů AV ČR, dalších vysokých škol a obecně dalších pracovišť, pokud si budou přát podílet se na činnosti ACN. ACN poskytuje prostor pro výměnu informací a kooperaci týmů podílejících se na projektech VaVpi, na dalších projektech, i těch, kteří se na projektech nepodílejí. ACN poskytuje podporu  projektům a programům realizovaným na MU.  

Členem centra se může stát osoba podílející se na výzkumu a edukaci v oblasti neurověd. Podmínkou členství není pracovní úvazek na MU.