I    Klíčoví pracovníci ACN:

1. Neurologická klinika LF MU

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.             www    publ
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.        www    publ
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Kuba. Ph.D.
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
MUDr. Eduard Minks
Ing. Pavel Daniel
Ing. Michal Mikl, Ph.D.
Ing. Radek Mareček
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
MUDr. Irena Doležalová
MUDr. Ivica Čechová
MUDr. Martina Mračková
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
MUDr. Ilona Eliášová
MUDr. Tomáš Gescheidt
MUDr. Lenka Krajčovičová
MUDr. Klára Štillová
MUDr. Klára Musilová, Ph.D.
Mgr. Lucie Šímová
Mgr. Nela Elfmarková
Ing. Marie Nováková
Mgr. at Mgr. Ľubomíra Anderková
Mgr. Jana Zelinková

2. Neurologická klinika LF MU

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
PhDr. Milena Košťálová
MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.
PhDr. Radka Michalčáková, Ph.D.
MUDr. Adéla Mitášová
MUDr. Petra Praksová
MUDr. Yvana Obhlídalová
MUDr. Miroslav Škorňa
MUDr. Iva Šrotová
MUDr. Šárka Divišová
MUDr. Ivana Koval'ová
MUDr. Soňa Kincová
MUDr. Ph.D. Magdaléna Hladíková
MUDr. Roman Kopáčik
MUDr. Olesja Parmová
MUDr. Monika Svobodová

Klinika dětské neurologie LF MU

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
MUDr. Michal Ryzí

Farmakologický ústav LF MU

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D.
PharmDr. Jan Juřica
PharmDr. Ondřej Zendulka
PharmDr. Jana Kučerová
MUDr. Jana Nováková, Ph.D.
Mgr. Petra Amchová
MUDr. Alena Máchalová
Mgr. Michaela Sabová
PharmDr. Miroslav Turjap
MVDr. Zuzana Babinská
Mgr. Gabriela Dovrtělová
MVDr. Eva Dražanová
Mgr. Katarína Tabiová
Mgr. Kristýna Nosková
Bc. Anas Arab

Psychiatrická klinika LF MU

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Anatomický ústav LF MU - oddělení neuroanatomie

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc.
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.
Mgr. Vaclav Brázda, PhD.
Dr. Vladimír Pekařík, PhD.
MVDr. Lucie Strejčková
MUDr. Tomáš Kubek
MUDr. Marek Joukal
Mgr. Marcela Kohoutková
MDDr. Barbora Mádrová
Mgr. Marie Pešková

Fyziologický ústav LF MU

Prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc.
MUDr. Robert Roman, Ph.D.
MUDr. Alena Damborská

Neurochirurgická klinika LF MU ve FN u sv.Anny

Prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Prim. MUDr. Jan Hemza, Ph.D.et Ph.D.
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc.
MUDr. Jaroslav Strnadel, Ph.D.
MUDr. Tomáš Zeman, Ph.D.
Ing. Ivo Říha
Ing. Zdeněk Strmiska

Klinika zobrazovacích metod LF MU

MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
MUDr. Petr Bednařík

Neurochirurgická klinika LFMU, FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc
prim. MUDr. Josef Musil
MUDr. Milan Vidlák
MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
MUDr. Karel Máca, Ph.D.
MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.
MUDr. Ing. Tomáš Svoboda
MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.
MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.
MUDr. Václav Vybíhal
MUDr. Karel Svoboda
MUDr. Marek Sova
MUDr. George Hanoun
MUDr. Miloš Duba
MUDr. Soňa Kryštofová
MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
MUDr. Jiří Fiedler

Radiol klinika FN Brno

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

I. patologicko-anatomický ústav LFMU

Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

IBA

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Skupina Měření a zpracování signálů v medicíně

Ing. Pavel Jurák, CSc.
Ing. Josef Halámek, CSc.
Ing. Jan Chládek, Ph.D.

Skupina Nukleární magnetické rezonance

Ing. Zenon Starčuk jr., CSc.
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Ing. Jana Starčuková, Dr.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT Brno

Prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

Ortopedická klinika LFMU FN Brno

Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
MUDr. Luděk Ryba